Helal Diğer Ürün ve Hizmetler

Helal Diğer Ürün ve Hizmetler Standardizasyonu

 

“helal hayat, helal dünya”

 

SMIIC Standartları çerçevesinde yönettiğimiz “Helal Diğer Ürün ve Hizmetler Standardizasyonu” İslam hukukunu, ülke yasal mevzuatlarını, tüketici haklarını, hayvan hak ve refahını, ekosisteme saygıyı, verimliliği bir bütün olarak ele almaktadır.

Tanımlı ürün ve hizmetlerin dışında kalan tüm ürün ve hizmetler için SMIIC İslami Kurulu, SMIIC Teknik Kurulu, Dünya Helal Birliği Akademik Kurulu ile ortak standartlar geliştiriyoruz. Diliyoruz ki helal sınıfına alınmayan ürün ve hizmetler olmasın. Yalnızca kesilen hayvanların etleri değil kesimi gerçekleştiren araçlar da helal olsun.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

Shopping Cart