Başkanın Mesajı

BAŞKANIN MESAJI

 

…”bu iş çok ciddidir, meşakkati çoktur, gidilecek yol uzundur”…

Allah her şeyi bir standart ile yaratmıştır. Yerde ve gökte eksik veya fazlalık göremeyiz. Dünyada ürün ve hizmet tanımlamaları, sonra standart üretim, hep standart bilgisi ile hallonulacak meselelerimizdendir. Ticaretin sadeleşmesi, kolaylaşması yine izlenebilir standartla mümkün olmaktadır.
Bilinen ilk standart 1502 yılında Kanunname-i İhtisab-ı Bursa isimli bir padişah fermanıdır.

Bu gün bir milyar sekiz yüz altmış milyon Müslümanın kendi tükettiği ürünler için ümmetin ortak bir standardı yoktur. Ürettiğimiz ürün ve hizmet standartlarını İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika ve İsrail belirlemekte; öyle olunca da ürün üretim proseslerimizi bu ülkeler belirlemektedir.

İslam dünyasında ne, ne zaman, nerede, ne kadar üretileceğine başkaları karar veriyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı içinde işi sadece standart, ölçme ve değerlendirme olan İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü kuruldu. Türkiye’nin de kurucular arasında olduğu SMIIC, bugün 35 İslam Ülkesi üyesine sahiptir.

Gün geçtikçe genişlemekte ve büyümektedir. Enstitüye tabiidir ki devletler üyedir.

Dünya Helal Birliği (World Halal Union) merkezi Türkiye’de olan bir uluslararası sıvil toplum kuruluşudur.

Varlık nedenimiz İslam dünyasında üretilen ürün ve hizmetlerin tek bir işaretle veya tanınmış işaretlerle ikinci bir denetime tabi tutulmadan serbest dolaşmasını sağlamaktır. Bu manada SMIIC standartlarını önemsiyoruz. Tek yolun burada üretilen standartların ilmi, teknik, makul ve uygulanabilir olmasına katkı sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

Dünya Helal Birliği, SMIIC Helal Genel Standartları’na göre çalışmaktadır. Tek standartla üretilen mamuller İslam kardeşliğini netice verecek bir işaret olacaktır. Dünya Helal Birliği kendi yönetmeliği ile tüm dünyada helal konusunda yetkilendirmeler yapmaktadır. Ar-ge ile başlayıp, bilgilendirmelerle devam edip, belgelendirmelerin nihai hedef olduğunun bilincindeyiz. İslam milletinin gerçek manada kardeşliğinin yaşanabilmesi aynı hayat standartları ile mümkün olacaktır. Helal çalışmalarının hilesiz, zararsız ve İslam inancına uygun üçlü ayağıyla yapılmasının doğru olduğuna inanıyoruz.

Dünyada şube ya da yetki verdiğimiz ülkelerde İslam birliğinin önemini savunuyoruz. Genel merkezimizin olduğu ülkemizde; Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, TSE, Türkak’ı kendi alanlarında otorite kabul ediyor, buna göre çalışmalar yürütüyoruz.

 

Ahmet Gelir

Genel Başkan

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın.

Shopping Cart